About solheimconsult

Solheim Consult, alt innen start, etablering, oppstart, endringer, opprettholdelse, vedlikehold, drift eller omgjøring, opphør, nedlegging eller sletting av alle selskapsformer.

Fra mangfold til enfold

Midt i fleisen

Multikulturalismen tolker samfunnet som en mosaikk av «identiteter» og overser det viktigste.

av Diana Johnstone

At man stadig bruker begrep som etniske identiteter og religiøse grupper betraktes ofte som et tegn på toleranse i en flerkulturell verden. I virkeligheten har det imidlertid motsatt resultat og gir næring til konflikter, fordi de uunngåelig har en tendens til å understreke forskjeller snarere enn felles verdier og mål.

I de siste tretti årene har den vestlige økonomiske venstresida lidd ødeleggende nederlag på begge sider av Atlanterhavet. I Storbritannia og USA var dette nederlaget hjemmelaget og var et resultat av Thatcher og Reagans politikk på 1980-tallet. På det europeiske kontinentet er særlig EU-byråkratiet ansvarlig. Deres direktiver og budsjettregler ødelegger den «europeiske sosiale modellen» mer og mer, som en forberedelse til det transatlantiske samarbeidet TTIP. De valgte politikerne samarbeider med denne prosessen og hevder samtidig de er hjelpeløse. Europas «arbeider»-partier bryr seg ikke lenger om…

Vis opprinnelig innlegg 1 411 ord igjen

Eva Bartlett Interview – Gaza, Syria and North Korea: The Truth Behind The Lies

In Gaza

An interview on The Last American Vagabond, November 18.  Please do check out his other videos and support his work! Follow him here:

https://www.patreon.com/TheLastAmericanVagabond/posts

In his introductory remarks, he writes:

«In a time of universal deceit, telling the Truth is truly a  revolutionary act, and that has never been more apparent than in today’s  hyper-partisan climate, where facts no longer hold sway, and one’s  opinion is now only as strong as the crowd that surrounds it. It has  been conditioned over many years into the masses that the way they feel,  is now more important than the facts at hand. Now some may say that is a  good thing, that information is so manipulated today, that all we have  is the way we feel, our gut instincts. But once we realize that our  feelings have long been programmed and manufactured by way of news media  and entertainment, the very feelings we…

Vis opprinnelig innlegg 719 ord igjen

The Corbett Report: «Eva Bartlett Exposes the Lies on Syria»

In Gaza

c 6

From James Corbett’s November 6, 2017 post:

«Today we’re joined by Eva Bartlett of InGaza.wordpress.com  to discuss her reporting from Syria. We talk about the lies, propaganda  and outright fabrications that have attempted to paint the terrorist  insurgency as a “civil war” led by “moderate rebels,” including the use  of children like Omran Daqneesh and Bana Alabed as unwitting icons for  the fake narrative. We also discuss recommended sources for real  information about what’s happening in Syria.»

SHOW NOTES:

Eva Bartlett’s website

Eva’s Patreon page

Syria War Diary: Order Returns To Western Cities, Civilians Recount Horrors Of Rebel Rule 

Syria War Diary: What Life Is Like Under ‘Moderate’ Rebel Rule 

MintPress Meets The Father Of Iconic Aleppo Boy, Who Says Media Lied About His Son 

Lionel and James discuss the fake Syrian war footage by Norwegian filmmakers

EVA’S RECOMMENDED SOURCES:

Khaled Iskef

21st Century Wire

GlobalResearch.ca

Vanessa Beeley

The…

Vis opprinnelig innlegg 7 ord igjen

A whole branch of science turns out to be fake

Jon Rappoport's Blog

A whole branch of science turns out to be fake

by Jon Rappoport

November 29, 2017

Devotees of science often assume that what is called science is real and true. It must be. Otherwise, their faith is broken. Their superficial understanding is shattered. Their “superior view” of the world is torpedoed.

Such people choose unofficial “anti-science” targets to attack. They never think of inspecting their own house for enormous fraud.

For example: psychiatry.

An open secret has been slowly bleeding out into public consciousness for the past ten years.

THERE ARE NO DEFINITIVE LABORATORY TESTS FOR ANY SO-CALLED MENTAL DISORDER.

And along with that:

ALL SO-CALLED MENTAL DISORDERS ARE CONCOCTED, NAMED, LABELED, DESCRIBED, AND CATEGORIZED by a committee of psychiatrists, from menus of human behaviors.

Their findings are published in periodically updated editions of The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM), printed by the American Psychiatric Association.

For…

Vis opprinnelig innlegg 1 628 ord igjen

Til NRK.

KUNST, POLITIKK OG KJŒRLIHET .

gro   harlem brundtland.jpg

Det går ein serie på NRK no som kallast «Da vi styrte landet», eg har berre sett brotstykker, og det er nok. Serien opplever eg som ein medviten provokasjon mot oss vanleg borgarar, vi som ser at landet vert øydelagd og avhenda.
Eg ville fyrst sagt til fru Brundtland at du styrde ikke landet, du øydela det, slik eg ser det! Eg kan vise til stortingsmelding nr. 74 frå 1979 og grunngje det i teksten der. Samstundes sto ho på barrikadane for lova om fri abort. Desse to tinga går ihop som hand i hanske. Fyrst ei lov som drep ned minst 15000 born av norsk ætt årleg. Dette har pågått i snart 40 år. De må gjerne summere dei årlege tapa av born og menneske med 40 år. Trivelege tal? Eit folklemord, synes eg! 
Dernest organisere ei framandinnvandring på tusenvis, også det årleg. Resultatet vert ei avhending av eit gamalt folkeferd som har levd…

Vis opprinnelig innlegg 185 ord igjen