Politikk, noen ord om dette emnet

solheimconsult

Ytrer noen ord om dette emnet som er mye ytret og som man ikke kommer utenom for å kunne opprettholde et nogenlunde velferdssamfunn med nogenlunde lov og rett for alle. Politikk er av gresk politikos, som angår byen eller staten, handler om fordeling av goder og byrder i et samfunn ved bruk av makt eller samhold. Politikk er den virksomhet innen et sosialt system som innebærer at mål blir satt, prioriteringer ordnet, verdier fordelt og virkemidler valgt og anvendt. Begrepet politikk kan defineres både vidt og snevert. En vid definisjon innebærer at politikk er alle sosiale forhold som innebærer makt, styre og autoritet, mens en snever definisjon sier at politikk er offentlig beslutningsaktivitet og de rammene som leder individers og gruppers handlinger fram til offentlige vedtak som må være fornuftig. Videre er det vitenskapen om regjeringen, fra politiske. Modellert på Aristoteles ta Politika statsanliggender, navnet på hans bok om styrende…

Vis opprinnelig innlegg 360 ord igjen

Reklamer

Video: War on Syria: Manufactured Revolution and Fake Media Narrative

In Gaza

me-int
*
By Global Research, February 28, 2017

Canadian independent journalist Eva Bartlett is the object of a smear campaign by Canada’s mainstream media. Listen to what she has to say and then decide who is telling the truth.

The mainstream media denies the existence of terrorists linked to Al Qaeda.

According to mainstream sources, there were no terrorists in Aleppo.

Al Qaeda and the Islamic State are supported by US-NATO, Saudi Arabia and Israel. They are the state-sponsors of terrorism. We are dealing with a war of aggression. Eva Bartlett provides detailed evidence of  war crimes.

The following video interview by Global Research TV was conducted in Montreal in January in the context of Eva Bartlett’s Canada speaking tour.

It is followed by her presentation at the Montreal venue. (M.Ch, GR Editor)

*

Eva Bartlett’s presentation in Montreal:

*

Excerpts from Eva Bartlett’s Sott article entitled

Western corporate media ‘disappears’…

Vis opprinnelig innlegg 3 722 ord igjen