Malen for søkemotoroptimalisering

1. Bygg opp, konstruer en god side, helst fra bunn med bruk av koder osv. Om bruker maler / programmer, vær sikker på at de er søkemotor vennlige. Ha ikke for mye bilder osv. på hovedsiden.

2. Skriv en god tekst på hovedsiden som inneholder de relevante ord (søkeord) for det du driver med der de naturlig hører hjemme i flyten, strømmen. Denne behøver ikke være lang, men informativ. Pass på å ha korrekte titler på hver side.

3. Sett inn et passende antall intern og eksternlinker, inn/ut, der de naturlig hører hjemme i flyten på hovedsiden. Helst ha en inn med relativt mye trafikk, kan gå begge veier, men bør ikke ledes for mye bort.

4. Sett opp de andre, og undersider osv. med det som er relevant og la knappene eller navnene til disse være relevant til det du driver med eller nøkkel ordene for dette med et mindre antall intern og/eller eksternlinker.

Dette virker og er i stor grad uavhengig av meta- osv. samt det å få sitt nettsted bekreftet osv, hos søkemotorene selv om dette også anbefales, men ikke vitalt.

Trenger du bistand med dette eller ønsker du en analyse av din side?

Reklamer

Hei, verden!

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

  1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
  2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
  3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can always preview any post or edit it before you share it to the world.